Green Pin® E8142 吊環螺母

Mak Kee International H.K. Limited

Green Pin® E8142 吊環螺母

價錢:

查看清單

描述

DIN 582 Green Pin® 吊環螺母

碳鋼 C15
最少破斷拉力是工作負荷的6倍
符合德標580的效能要求
原色或電鍍鋅